+36 1 224 6781   

mtakk logo

Archeogenomikai Intézet

Szécsényi-Nagy Anna

Szécsényi-Nagy Anna

Szécsényi-Nagy Anna
Anna Szécsényi-Nagy
Tudományos főmunkatárs, PhD
Archeogenetikus, Régész
Intézetvezető
 

Intézeti szoba: K2.26.

Telefon: (+36 1) 2246700/4511

Email:

Research fellow, PhD
Archaeogeneticist, archaeologist
Head of Institute

 

Room: K2.26.

Phone: (+36 1) 2246700/4511

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2010-2015 Johannes Gutenberg Egyetem, Biológia szakterület, antropológia szak Dr. rer. nat. (PhD)
2003-2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészet szak, népvándorlás és őskor szakirány régészet szakos bölcsész, MSc
2002-2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Biológus szak, molekuláris genetika szakirány biológus, MSc
YearInstituteDegree, qualification
2010-2015 Institute of Anthropology, Department of Biology, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany Dr. rer. nat. (PhD)
2003-2009 Eötvös Loránd University in Budapest. Major subject: archaeology, specialty branch: prehistory and migration period Archaeologist, faculty of humanities, MSc
2002-2007 Eötvös Loránd University in Budapest, Major subject: biology, specialty branch: molecular biology, genetics Biologist, faculty of Science. , MSc
ÉvIntézményBeosztás
2021- BTK Archeogenomikai Intézet tudományos főmunkatárs, (PhD)
intézetvezető
2014-2021 MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja BTK Régészeti Intézet) tudományos munkatárs, főmunkatárs
2010–2013 Johannes Gutenberg Egyetem Antropológia Tanszékén (Mainz, Németország) tudományos segédmunkatárs
YearInstitutePosition
2021- HAS RCH Institute of Archaeogenomics Senior research fellow, (PhD)
Head of Institute
2014-2021 Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS Senior research fellow
2010–2013 Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany Assistant research fellow
Kutatási terület:

1. Archeogenetika (régészeti genetika) humán minták vizsgálatával
2. Populációgenetikai kutatások a Kárpát-medence népességein őskortól napjainkig
3. Magyar őstörténet vonatkozásában releváns humán minták genetikai vizsgálatai

 

Pályázati tevékenység
FutamidőTémaTámogatóMegbízatás
2020–2025 Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC résztvevő kutató
2018–2020 A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése NKFIH résztvevő kutató
2018–2022 Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása NKFIH, FK-127938 vezető kutató
2014–2018 Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások OTKA NN 113157 résztvevő kutató 
2015–2020 Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500-1500) MTA Lendület résztvevő kutató 
2010–2015 Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG Projekt AL 287-10-1. résztvevő kutató 

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2020- ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola Humán archeogenomika
2019- ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola Irányított kutatómunkák
2015- ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola PhD hallgatók támogatása külső konzulensként, 2019-től témavezetőként

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2020 EAA (European Assotiation of Archaeologists) VAM 135. szekció
 

 

Research interest:

1. Archaeogenetics (archaeological genetics) by examining human samples
2. Population genetics of the modern and ancient human populations of the Carpathian Basin, kinship studies on Bronze Age and Avar Age elite burials
3. Genetic analysis of human samples relevant to Hungarian prehistory

 

Tendering activity
TermSubjectSupporterMandate
2020–2025 Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC participant researcher
2018–2020 Complex analysis of late copper age burials of the Carpathian Basin NKFIH participant researcher
2018–2022 Population genetical research of modern population in the Carpathian Basin NKFIH, FK-127938 principal researcher
2014–2018

Mobility and population transformation in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries AD: changing societies and identities

OTKA NN 113157 participant researcher
2015–2020 From bones, bronze and colonies to society: multidisciplinary research of migration and social change in Bronze Age Hungary (Cr. 2500-1500) MTA Lendület participant researcher
2010–2015 Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG Projekt AL 287-10-1. participant researcher

 

Teaching
YearInstituteCourse
2020- Eötvös Lóránd University, Faculty of Science, Doctoral School of Biology Human archaeogenomics
2019- Eötvös Lóránd University, Faculty of Science, Doctoral School of Biology Guided research work
2015- Eötvös Lóránd University, Faculty of Science, Doctoral School of Biology Supporting PhD students as an external consultant from 2019 as a supervisor

 

Conference organization
YearPlaceTheme
2020 EAA (European Assotiation of Archaeologists) VAM 135. section
 

 

Szerkesztőbizottsági tagságok
ÉvKiadvány Megbízatás
2019- Archaeológiai Értesítő   szerkesztőbizottsági tag
Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2018- MTA Köztestület, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság tag 
2013- Európai Régészeti Szövetség (European Assotiation of Archaeologists) tag 
Editorial board membership
YearPublication Mandate
2019- Archaeológiai Értesítő  Member of the editorial board
Scientific bodies
Year Scientific bodies Mandate
2018- Public body of MTA, VIII. Department of Biological Sciences, Molecular Biological, Genetic and Cell Biology Scientific Committee member
2013- European Assotiation of Archaeologists member
Válogatott bibliográfia
1 Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724.
2 Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699.
3 Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth C, Szécsényi-Nagy A , Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, Fortes GG, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S, Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N, Bacvarov K, Gusztáv MB , Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Vetro DL, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S, Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zarina G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D (2018) The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018)
4 Olalde I, Brace S, Allentoft ME, Armit I, Kristiansen K, Booth T, Rohland N, Mallick S, Szécsényi-Nagy A, Mittnik A, Altena E, Lipson M, Lazaridis I, Harper TK, Patterson N, Broomandkhoshbacht N, Diekmann Y, Faltyskova Z, Fernandes D, Ferry M, Harney E, de Knijff P, Michel M, Oppenheimer J, Stewardson K, Barclay A, Alt KW, Liesau C, Ríos P, Blasco C, Miguel JV, García RM, Fernández AA, Bánffy E, Bernabó-Brea M, Billoin D, Bonsall C, Bonsall L, Allen T, Büster L, Carver S, Navarro LC, Craig OE, Cook GT, Cunliffe B, Denaire A, Dinwiddy KE, Dodwell N, Ernée M, Evans C, Kuchařík M, Farré JF, Fowler C, Gazenbeek M, Pena RG, Haber-Uriarte M, Haduch E, Hey G, Jowett N, Knowles T, Massy K, Pfrengle S, Lefranc P, Lemercier O, Lefebvre A, Martínez CH, Olmo VG, Ramírez AB, Maurandi JL, Majó T, McKinley JI, McSweeney K, Mende BG, Mod A, Kulcsár G, Kiss V, Czene A, Patay R, Endrődi A, Köhler K, Hajdu T, Szeniczey T, Dani J, Bernert Z, Hoole M, Cheronet O, Keating D, Velemínský P, Dobeš M, Candilio F, Brown F, Fernández RF, Herrero-Corral AM, Tusa S, Carnieri E, Lentini L, Valenti A, Zanini A, Waddington C, Delibes G, Guerra-Doce E, Neil B, Brittain M, Luke M, Mortimer R, Desideri J, Besse M, Brücken G, Furmanek M, Hałuszko A, Mackiewicz M, Rapiński A, Leach S, Soriano I, Lillios KT, Cardoso JL, Pearson MP, Włodarczak P, Price TD, Prieto P, Rey PJ, Risch R, Rojo Guerra MA, Schmitt A, Serralongue J, Silva AM, Smrčka V, Vergnaud L, Zilhao J, Caramelli D, Higham T, Thomas MG, Kennett DJ, Fokkens H, Heyd V, Sheridan A, Sjögren KG, Stockhammer PW, Krause J, Pinhasi R, Haak W, Barnes I, Lalueza-Fox C, Reich D. (2018) The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018)
5 Lipson M & Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, Rohland N, Stewardson K, Ferry M, Michel M, Oppenheimer J, Broomandkhoshbacht N, Harney E, Nordenfelt S, Llamas B, Mende BG, Köhler K, Oross K, Bondár M, Marton T, Osztás A, Jakucs J, Paluch T, Horváth F, Csengeri P, Koós J, Sebők K, Anders A, Raczky P, Regenye J, P. Barna J, Fábián S, Serlegi G, Toldi Z, Nagy EG, Dani J, Molnár E, Pálfi G, Márk L, Melegh B, Bánfai Z, Domboróczki L, Fernández-Eraso J, Mujika-Alustiza José An, Alonso Fernández C, Jiménez Echevarría J, Bollongino Ruth, Orschiedt J, Schierhold K, Meller H, Cooper A, Burger J, Bánffy E, Alt KW, Lalueza-Fox C, Haak W, Reich D (2017) Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017)
6 Szécsényi-Nagy A, Roth C, Brandt G, Rihuete-Herrada C, Tejedor-Rodriguez C, Held P, Garcia-Martinez-de-Lagran I, Arcusa Magallon H, Zesch S, Knipper C, Banffy E, Friedrich S, Meller H, Bueno-Ramirez P, Barroso Bermejo R, de Balbin Behrmann R, Herrero-Coral AM, Flores FR, Alonso Fernandez C, Jimenez Echevarria J, Rindlisbacher L, Oliart C, Fregeiro MI, Soriano I, Vincente O, Mico R, Lull V, Soler DJ, Lopez Padilla JA, Roca de Togores Munoz C, Hernandez Perez Mauro S, Jover Maestre FJ, Lomba Maurandi J, Aviles Fernandez A, Lillios KT, Silva AM, Magalhaes Ramalho M, Oosterbeek LM, Cunha C, Waterman AJ, Roig Buxo J, Martinez A, Ponce Martinez J, Hunt Ortiz M, Mejias-Gracia JC, Pecero Espin JC, Cruz-Aunon Briones R, Tome T, Carmona Ballestero E, Cardoso Joao L, Araujo AC, Liesau von Lettow-Vorbeck C, Blasco Bosqued C, Rios Mendoza P, Pujante A, Royo-Guillen JI, Esquembre Bevia Marco A, Dos Santos Goncalves VM, Parreira R, Moran Hernandez E, Mendez Izquierdo E, Vega de MJ, Menduina Garcia R, Martinez Calvo V, Lopez Jimenez O, Krause J, Pichler SL, Garrido-Pena R, Kunst M, Risch R, Rojo-Guerra MA, Haak W, Alt KW (2017) The maternal genetic make-up of the Iberian Peninsula between the Neolithic and the Early Bronze Age SCIENTIFIC REPORTS 7:(1) p. 15644. (2017)
7 Csősz A &  Szécsényi-Nagy A,  Csákyová V, Langó P, Bódis V, Köhler K, Tömöry Gy, Nagy M, Mende BG: Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Scientific Reports doi: 10.1038/srep33446
8 Szécsényi-Nagy, A, Brandt, G, Keerl, V, Jakucs, J, Haak, W, Moeller-Rieker, S, Köhler, K, Mende, BG, Fecher, M, Oross, K, Marton, T, Osztás, A, Kiss, V, Pálfi, Gy, Molnár, E, Sebők, K, Czene, A, Paluch, T, Šlaus, M, Novak, M, Pećina-Šlaus, N, Ősz, B, Voicsek, V, Somogyi K, Tóth, G, Kromer, B, Bánffy, E, Alt, KW. (2014) Tracing the genetic origin of Europe's first farmers reveals insights into their social organization. Proc Biol Sci. 2015 Apr 22;282(1805). pii: 20150339. doi: 10.1098/rspb.2015.0339.
9 Haak W, Lazaridis I, Patterson N, Rohland N, Mallick S, Llamas B, Brandt G, Nordenfelt S, Harney E, Stewardson K, Fu Q, Mittnik A, Bánffy E, Economou C, Francken M, Friederich S, Pena RG, Hallgren F, Khartanovich V, Khokhlov A, Kunst M, Kuznetsov P, Meller H, Mochalov O, Moiseyev V, Nicklisch N, Pichler SL, Risch R, Rojo Guerra MA, Roth C, Szécsényi-Nagy A, Wahl J, Meyer M, Krause J, Brown D, Anthony D, Cooper A, Alt KW, Reich D. (2015) Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature. 2015 Mar 2.doi: 10.1038/nature14317
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.
Válogatott bibliográfia

Selected publications

1

Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724.

2

Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699.

3

Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth C, Szécsényi-Nagy A , Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, Fortes GG, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S, Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N, Bacvarov K, Gusztáv MB , Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Vetro DL, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S, Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zarina G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D (2018) The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018)

4

Olalde I, Brace S, Allentoft ME, Armit I, Kristiansen K, Booth T, Rohland N, Mallick S, Szécsényi-Nagy A, Mittnik A, Altena E, Lipson M, Lazaridis I, Harper TK, Patterson N, Broomandkhoshbacht N, Diekmann Y, Faltyskova Z, Fernandes D, Ferry M, Harney E, de Knijff P, Michel M, Oppenheimer J, Stewardson K, Barclay A, Alt KW, Liesau C, Ríos P, Blasco C, Miguel JV, García RM, Fernández AA, Bánffy E, Bernabó-Brea M, Billoin D, Bonsall C, Bonsall L, Allen T, Büster L, Carver S, Navarro LC, Craig OE, Cook GT, Cunliffe B, Denaire A, Dinwiddy KE, Dodwell N, Ernée M, Evans C, Kuchařík M, Farré JF, Fowler C, Gazenbeek M, Pena RG, Haber-Uriarte M, Haduch E, Hey G, Jowett N, Knowles T, Massy K, Pfrengle S, Lefranc P, Lemercier O, Lefebvre A, Martínez CH, Olmo VG, Ramírez AB, Maurandi JL, Majó T, McKinley JI, McSweeney K, Mende BG, Mod A, Kulcsár G, Kiss V, Czene A, Patay R, Endrődi A, Köhler K, Hajdu T, Szeniczey T, Dani J, Bernert Z, Hoole M, Cheronet O, Keating D, Velemínský P, Dobeš M, Candilio F, Brown F, Fernández RF, Herrero-Corral AM, Tusa S, Carnieri E, Lentini L, Valenti A, Zanini A, Waddington C, Delibes G, Guerra-Doce E, Neil B, Brittain M, Luke M, Mortimer R, Desideri J, Besse M, Brücken G, Furmanek M, Hałuszko A, Mackiewicz M, Rapiński A, Leach S, Soriano I, Lillios KT, Cardoso JL, Pearson MP, Włodarczak P, Price TD, Prieto P, Rey PJ, Risch R, Rojo Guerra MA, Schmitt A, Serralongue J, Silva AM, Smrčka V, Vergnaud L, Zilhao J, Caramelli D, Higham T, Thomas MG, Kennett DJ, Fokkens H, Heyd V, Sheridan A, Sjögren KG, Stockhammer PW, Krause J, Pinhasi R, Haak W, Barnes I, Lalueza-Fox C, Reich D. (2018) The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018)

5

Lipson M & Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, Rohland N, Stewardson K, Ferry M, Michel M, Oppenheimer J, Broomandkhoshbacht N, Harney E, Nordenfelt S, Llamas B, Mende BG, Köhler K, Oross K, Bondár M, Marton T, Osztás A, Jakucs J, Paluch T, Horváth F, Csengeri P, Koós J, Sebők K, Anders A, Raczky P, Regenye J, P. Barna J, Fábián S, Serlegi G, Toldi Z, Nagy EG, Dani J, Molnár E, Pálfi G, Márk L, Melegh B, Bánfai Z, Domboróczki L, Fernández-Eraso J, Mujika-Alustiza José An, Alonso Fernández C, Jiménez Echevarría J, Bollongino Ruth, Orschiedt J, Schierhold K, Meller H, Cooper A, Burger J, Bánffy E, Alt KW, Lalueza-Fox C, Haak W, Reich D (2017) Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017)

6

Szécsényi-Nagy A, Roth C, Brandt G, Rihuete-Herrada C, Tejedor-Rodriguez C, Held P, Garcia-Martinez-de-Lagran I, Arcusa Magallon H, Zesch S, Knipper C, Banffy E, Friedrich S, Meller H, Bueno-Ramirez P, Barroso Bermejo R, de Balbin Behrmann R, Herrero-Coral AM, Flores FR, Alonso Fernandez C, Jimenez Echevarria J, Rindlisbacher L, Oliart C, Fregeiro MI, Soriano I, Vincente O, Mico R, Lull V, Soler DJ, Lopez Padilla JA, Roca de Togores Munoz C, Hernandez Perez Mauro S, Jover Maestre FJ, Lomba Maurandi J, Aviles Fernandez A, Lillios KT, Silva AM, Magalhaes Ramalho M, Oosterbeek LM, Cunha C, Waterman AJ, Roig Buxo J, Martinez A, Ponce Martinez J, Hunt Ortiz M, Mejias-Gracia JC, Pecero Espin JC, Cruz-Aunon Briones R, Tome T, Carmona Ballestero E, Cardoso Joao L, Araujo AC, Liesau von Lettow-Vorbeck C, Blasco Bosqued C, Rios Mendoza P, Pujante A, Royo-Guillen JI, Esquembre Bevia Marco A, Dos Santos Goncalves VM, Parreira R, Moran Hernandez E, Mendez Izquierdo E, Vega de MJ, Menduina Garcia R, Martinez Calvo V, Lopez Jimenez O, Krause J, Pichler SL, Garrido-Pena R, Kunst M, Risch R, Rojo-Guerra MA, Haak W, Alt KW (2017) The maternal genetic make-up of the Iberian Peninsula between the Neolithic and the Early Bronze Age SCIENTIFIC REPORTS 7:(1) p. 15644. (2017)

7

Csősz A &  Szécsényi-Nagy A,  Csákyová V, Langó P, Bódis V, Köhler K, Tömöry Gy, Nagy M, Mende BG: Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Scientific Reports doi: 10.1038/srep33446

8

Szécsényi-Nagy, A, Brandt, G, Keerl, V, Jakucs, J, Haak, W, Moeller-Rieker, S, Köhler, K, Mende, BG, Fecher, M, Oross, K, Marton, T, Osztás, A, Kiss, V, Pálfi, Gy, Molnár, E, Sebők, K, Czene, A, Paluch, T, Šlaus, M, Novak, M, Pećina-Šlaus, N, Ősz, B, Voicsek, V, Somogyi K, Tóth, G, Kromer, B, Bánffy, E, Alt, KW. (2014) Tracing the genetic origin of Europe's first farmers reveals insights into their social organization. Proc Biol Sci. 2015 Apr 22;282(1805). pii: 20150339. doi: 10.1098/rspb.2015.0339.

9

Haak W, Lazaridis I, Patterson N, Rohland N, Mallick S, Llamas B, Brandt G, Nordenfelt S, Harney E, Stewardson K, Fu Q, Mittnik A, Bánffy E, Economou C, Francken M, Friederich S, Pena RG, Hallgren F, Khartanovich V, Khokhlov A, Kunst M, Kuznetsov P, Meller H, Mochalov O, Moiseyev V, Nicklisch N, Pichler SL, Risch R, Rojo Guerra MA, Roth C, Szécsényi-Nagy A, Wahl J, Meyer M, Krause J, Brown D, Anthony D, Cooper A, Alt KW, Reich D. (2015) Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature. 2015 Mar 2.doi: 10.1038/nature14317

The whole bibliography is available from MTMT database of HAS.

ÉvDíj megnevezése
2018-2021 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2008-2009  DAAD kutatói ösztöndíj, Mainz Johannes Gutenberg Egyetem
2006-2007 Erasmus hallgatói ösztöndíj, Berlin Humboldt Egyetem
2006  ÖAD ösztöndíj Bécs
YearAwards
2018-2021 Janos Bolyai Research Fellowship
2008-2009 DAAD research grant at the Johannes Gutenberg University of Mainz
2006-2007 Erasmus scholarship at the Humboldt University of Berlin and 5- month biochemical research traineeship in the Max Delbrück Centrum (MDC) Berlin-Buch
2005-2007 Scientific Students' Association work in the Department of Medical Chemistry, Molecular Biology and Pathobiochemistry of the Semmelweis Medical University Budapest

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6781

E-mail