+36 1 224 6781   

mtakk logo

Archeogenomikai Intézet

Mende Balázs

Mende Balázs

Mende Balázs
Balázs Mende
Tudományos főmunkatárs, PhD
Antropológus, Történész
Igazgatóhelyettes

 

Intézeti szoba: K2.25.

Telefon: (+36 1) 2246700/4167

Email:   

Senior research fellow, PhD
Anthropologist, historian
Deputy director

 

Room: K2.25.

Phone: (+36 1) 2246700/4167

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2001  József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)   paeloantropológia, PhD
1995 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)   történelem szak
YearInstituteDegree, qualification
2001  University of Szeged  Palaeoanthropology, PhD
1995 University of Szeged  Studies of history,  Faculty of Humanities
ÉvIntézményBeosztás
2020- Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Bioarcheológiai és környezetrégészeti osztály tudományos főmunkatárs, osztályvezető, Archeogenetikai Laboratórium menedzsere
2013-2020  MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet), Bioarcheológiai és környezetrégészeti témacsoport  tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető 
2006-2018  MTA BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Laboratórium  tudományos főmunkatárs, laborvezető 
2001-2006  MTA Régészeti Intézet, Tudományos szolgáltató osztály  tudományos főmunkatárs, osztályvezető
1996-tól ELTE BTK Régészettudományi Intézet megbízott előadó
1995- MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs
YearInstitutePosition
2020- RCH, Institute of Archaeology, Department of Bioarchaeology and environmental archaeology, Laboratory of Archaeogenetics Senior research fellow, head of department
2013-2020  Department of Bioarchaeology and environmental archaeology, Laboratory of Archaeogenetics Senior research fellow, Theme team leader
2006-2018  HAS RCH Institute of Archaeology, Laboratory of Archaeogenetics Senior research fellow, Head of the laboratory
2001-2006  HAS Institute of Archaeology, Scientific service class Senior research fellow, head of department
1996-tól Eötvös Lóránd University RCH BTK Institute of Archaeology Science Commissioned lecturer
1995- HAS Institute of Archaeology Research fellow, head of department
Kutatási terület

1. A Kárpát-medence 5–13. századi népességtörténete
2. A történeti korú járványos betegségek gazdaság- és kultúrtörténeti vonatkozásai
3. Paleodemográfia
4. Bűnügyi és igazságügyi szakértés

 

Pályázati és kutatási tevékenység
Év Téma TámogatóMegbízatás
2020-2026  Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC Synergy Grant
ID: 856453
résztvevő kutató 
2018-2022  Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása NKFI FK 127938 résztvevő kutató 
2018-2019 Jászdózsa külterület, Kápolna-domb régészeti lelőhely és környezete kutatása roncsolásmentes, térképező jellegű régészeti módszerekkel Jászdózsa Község Önkormányzat vezető kutató
2015-2020 Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500) MTA Lendület program résztvevő kutató 
2014-2019 Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások NKFI NN 113157 résztvevő kutató 
2013-2016  Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe, DFG-Projekt résztvevő kutató  
2012-2016, 2012-2017 A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások

OTKA-NKFI K 91250,

OTKA-NKFI K 106369

résztvevő kutató 
2010-2015  Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig OTKA K 81230 résztvevő kutató  
2010-2014 Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG-projekt résztvevő kutató 
2009-2012 A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon

OTKA K 76375,

OTKA K 91183

résztvevő kutató 
2004-2007  A Kárpát-medence történeti genetikája NKFP 5/038/2004 témavezető koordinátor 
2003-2006 Mosaburg/Zalavár OTKA K 43125 résztvevő kutató
2001-2004  Történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában NKFP  témafelelős 
1997-2000    OTKA  vezető kutató 
1996–1999    OTKA  vezető kutató 

 

Oktatási tevékenység 
Év Intézmény Kurzus Megbízatás
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészet Tanszék  történeti embertan, történeti járványtan, paleodemográfia  megbízott előadó 
1996-  Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézet  történeti embertan, történeti járványtan, paleodemográfia  megbízott előadó 
2003 CEU Nyári Egyetem környezettörténeti kurzus előadó
 
Research area

1. Population history of Carpathian Basin from 5-13. century
2. Economical and cultural history aspects of historical epidemic diseases
3. Paleodemography
4. Criminal and forensic experience

 

Tendering activity
YearSubjectSupporterMandate
2020-2026  Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC Synergy Grant
ID: 856453
participant researcher
2018-2022  Population genetical research of modern population in the Carpathian Basin NKFI FK 127938 participant researcher
2018-2019 Jászdózsa outer areas, Research of the Kápolna-hill archaeological site and its environment with non-destructive, mapping archaeological methods Jászdózsa Község Local government principal researcher
2015-2020 From bones, bronze and colonies to society: multidisciplinary research of migration and social change in Bronze Age Hungary (Cr. 2500-1500) MTA Lendület program participant researcher
2014-2019 Mobility and population transformation in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries AD: changing societies and identities NKFI NN 113157 participant researcher
2013-2016  Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe DFG-Projekt participant researcher  
2012-2016, 2012-2017 The east relationship of archaeological legacy of Hungarian conquest in the light of Hungarian prehistoric. Archaeological database and archaeometric research

OTKA-NKFI K 91250,

OTKA-NKFI K 106369

participant researcher
2010-2015  Alsónyék: From the beginning of food production to the end of the new stone age OTKA K 81230 participant researcher  
2010-2014 Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG-projekt participant researcher
2009-2012 The szegvár-oromdűlő age, Avar age cemetery and grave-niche burial habit of Tiszántúl

OTKA K 76375,

OTKA K 91183

participant researcher
2004-2007  Historical genetics of the Carpathian Basin NKFP 5/038/2004 supervisior  coordinator
2003-2006 Mosaburg/Zalavár OTKA K 43125 participant researcher
2001-2004  Historical genetics in Hungarian ethnogenesis research NKFP  Responsible for theme
1997-2000    OTKA  principal researcher
1996–1999    OTKA  principal researcher

 

Teaching
YearInstituteCourseMandate
  Pázmány Péter Catholic University, Institute of Archaeology historical antropology, historical epidemiology, paleodemography Commissioned lecturer
1996-  Eötvös Loránd University, Institute of Archaeological Science historical antropology, historical epidemiology, paleodemography  Commissioned lecturer
2003 CEU Summer University Environmental History Course lecturer
 
Tudományos testületek
Év  Testület Megbízatás
2018-2021 Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság tag
  Magyar Biológiai Társaság  tag 
  Európai Antropológiai Társaság tag
Scientific bodies
YearScientific bodiesMandate
2018-2021 MTA AKT, Humanity Science Expert committee member
  Hungarian Biological Society member
  European Antropology Society member
Válogatott bibliográfia
1 Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth C, Szécsényi-Nagy A , Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, Fortes GG, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S, Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N, Bacvarov K, Gusztáv MB , Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Vetro DL, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S, Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zarina G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D (2018) The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018) Letöltés
2 Olalde I, Brace S, Allentoft ME, Armit I, Kristiansen K, Booth T, Rohland N, Mallick S, Szécsényi-Nagy A, Mittnik A, Altena E, Lipson M, Lazaridis I, Harper TK, Patterson N, Broomandkhoshbacht N, Diekmann Y, Faltyskova Z, Fernandes D, Ferry M, Harney E, de Knijff P, Michel M, Oppenheimer J, Stewardson K, Barclay A, Alt KW, Liesau C, Ríos P, Blasco C, Miguel JV, García RM, Fernández AA, Bánffy E, Bernabó-Brea M, Billoin D, Bonsall C, Bonsall L, Allen T, Büster L, Carver S, Navarro LC, Craig OE, Cook GT, Cunliffe B, Denaire A, Dinwiddy KE, Dodwell N, Ernée M, Evans C, Kuchařík M, Farré JF, Fowler C, Gazenbeek M, Pena RG, Haber-Uriarte M, Haduch E, Hey G, Jowett N, Knowles T, Massy K, Pfrengle S, Lefranc P, Lemercier O, Lefebvre A, Martínez CH, Olmo VG, Ramírez AB, Maurandi JL, Majó T, McKinley JI, McSweeney K, Mende BG, Mod A, Kulcsár G, Kiss V, Czene A, Patay R, Endrődi A, Köhler K, Hajdu T, Szeniczey T, Dani J, Bernert Z, Hoole M, Cheronet O, Keating D, Velemínský P, Dobeš M, Candilio F, Brown F, Fernández RF, Herrero-Corral AM, Tusa S, Carnieri E, Lentini L, Valenti A, Zanini A, Waddington C, Delibes G, Guerra-Doce E, Neil B, Brittain M, Luke M, Mortimer R, Desideri J, Besse M, Brücken G, Furmanek M, Hałuszko A, Mackiewicz M, Rapiński A, Leach S, Soriano I, Lillios KT, Cardoso JL, Pearson MP, Włodarczak P, Price TD, Prieto P, Rey PJ, Risch R, Rojo Guerra MA, Schmitt A, Serralongue J, Silva AM, Smrčka V, Vergnaud L, Zilhao J, Caramelli D, Higham T, Thomas MG, Kennett DJ, Fokkens H, Heyd V, Sheridan A, Sjögren KG, Stockhammer PW, Krause J, Pinhasi R, Haak W, Barnes I, Lalueza-Fox C, Reich D. (2018) The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018) Letöltés
3 Lipson M & Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, Rohland N, Stewardson K, Ferry M, Michel M, Oppenheimer J, Broomandkhoshbacht N, Harney E, Nordenfelt S, Llamas B, Mende BG, Köhler K, Oross K, Bondár M, Marton T, Osztás A, Jakucs J, Paluch T, Horváth F, Csengeri P, Koós J, Sebők K, Anders A, Raczky P, Regenye J, P. Barna J, Fábián S, Serlegi G, Toldi Z, Nagy EG, Dani J, Molnár E, Pálfi G, Márk L, Melegh B, Bánfai Z, Domboróczki L, Fernández-Eraso J, Mujika-Alustiza José An, Alonso Fernández C, Jiménez Echevarría J, Bollongino Ruth, Orschiedt J, Schierhold K, Meller H, Cooper A, Burger J, Bánffy E, Alt KW, Lalueza-Fox C, Haak W, Reich D (2017) Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017) Letöltés
4 Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG. (2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. BioRxiv. 10.1101/056655 Letöltés
5 Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206. Letöltés
6 Mende B , Kirino, K.: Anthropologische Analyse der Skelettreste aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld (6.-7. Jh.) von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkircher-Flur In: Müller, Heinrich-Tamáska O (szerk.): Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur . 377 p. Budapest; Leipzig; Keszthely; Rahden: VML Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. pp. 209-251. ISBN:978-3-89646-155-1  
7 Alt KW , Knipper C , Peters D , Muller W , Maurer AF , Kollig I , Nicklisch N , Muller C , Karimnia S , Brandt G , Roth C , Rosner M , Mende B , Schone BR , Vida T , von Freeden U.: Lombards on the move - An integrative study of the Migration Period cemetery of Szólád, Hungary PLOS ONE 9:(11) Paper 0110793. (2014) doi: 10.1371/journal.pone.0110793 Letöltés
8 Csősz A , Mende BG , Langó P.: Arheogenetičeskie issledovani â materialov saltovskoj i drevnevengrskoj kul'tur. In: Centr pam'jatkoznavstva NANU Starožitnosti Livoberežnogo Podniprov'â / Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions . Kiev: Institut Arheologii Nacional'noi Akademii nauk Ukraini, 2012. pp. 94-101. ISBN:978-966-8999-50  
9 Csanyi B , Bogacsi-Szabo E , Tomory G , Czibula A , Priskin K , Csosz A , Mende B , Lango P , Csete K , Zsolnai A , Conant EK , Downes CS , Rasko I: Y-chromosome analysis of ancient Hungarian and two modern Hungarian-speaking populations from the Carpathian Basin. ANNALS OF HUMAN GENETICS 72:(Pt 4) pp. 519-534. (2008)  
10 Mende BG.: Archeogenetika és a honfoglalás kor népességtörténete: új módszer - régi problémák. MAGYAR TUDOMÁNY 169:(10) pp. 1188-1198. (2008)  
11 Mende BG.: Adatok Zalavár-Kápolna Árpád-kori népességének antropológiájához. In: Ritoók Á , Simonyi E (szerk.): A halál árnyékának völgyében járok: a középkori templom körüli temetők kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai . 332 p. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. pp. 185-196. (Opuscula Hungarica; 6.) ISBN:963 7061 11 8  
12 Finnegan, M, Mende, B.: The effect of primary cultural deformation on the frequency of cranial non-metric traits. Anthropologie XXXIX/1 (2001) pp. 25-31  
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.
Selected publications

1

Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth C, Szécsényi-Nagy A , Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, Fortes GG, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S, Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N, Bacvarov K, Gusztáv MB , Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Vetro DL, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S, Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zarina G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D (2018) The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018)

Download

2

Olalde I, Brace S, Allentoft ME, Armit I, Kristiansen K, Booth T, Rohland N, Mallick S, Szécsényi-Nagy A, Mittnik A, Altena E, Lipson M, Lazaridis I, Harper TK, Patterson N, Broomandkhoshbacht N, Diekmann Y, Faltyskova Z, Fernandes D, Ferry M, Harney E, de Knijff P, Michel M, Oppenheimer J, Stewardson K, Barclay A, Alt KW, Liesau C, Ríos P, Blasco C, Miguel JV, García RM, Fernández AA, Bánffy E, Bernabó-Brea M, Billoin D, Bonsall C, Bonsall L, Allen T, Büster L, Carver S, Navarro LC, Craig OE, Cook GT, Cunliffe B, Denaire A, Dinwiddy KE, Dodwell N, Ernée M, Evans C, Kuchařík M, Farré JF, Fowler C, Gazenbeek M, Pena RG, Haber-Uriarte M, Haduch E, Hey G, Jowett N, Knowles T, Massy K, Pfrengle S, Lefranc P, Lemercier O, Lefebvre A, Martínez CH, Olmo VG, Ramírez AB, Maurandi JL, Majó T, McKinley JI, McSweeney K, Mende BG, Mod A, Kulcsár G, Kiss V, Czene A, Patay R, Endrődi A, Köhler K, Hajdu T, Szeniczey T, Dani J, Bernert Z, Hoole M, Cheronet O, Keating D, Velemínský P, Dobeš M, Candilio F, Brown F, Fernández RF, Herrero-Corral AM, Tusa S, Carnieri E, Lentini L, Valenti A, Zanini A, Waddington C, Delibes G, Guerra-Doce E, Neil B, Brittain M, Luke M, Mortimer R, Desideri J, Besse M, Brücken G, Furmanek M, Hałuszko A, Mackiewicz M, Rapiński A, Leach S, Soriano I, Lillios KT, Cardoso JL, Pearson MP, Włodarczak P, Price TD, Prieto P, Rey PJ, Risch R, Rojo Guerra MA, Schmitt A, Serralongue J, Silva AM, Smrčka V, Vergnaud L, Zilhao J, Caramelli D, Higham T, Thomas MG, Kennett DJ, Fokkens H, Heyd V, Sheridan A, Sjögren KG, Stockhammer PW, Krause J, Pinhasi R, Haak W, Barnes I, Lalueza-Fox C, Reich D. (2018) The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018)

Download

3

Lipson M & Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, Rohland N, Stewardson K, Ferry M, Michel M, Oppenheimer J, Broomandkhoshbacht N, Harney E, Nordenfelt S, Llamas B, Mende BG, Köhler K, Oross K, Bondár M, Marton T, Osztás A, Jakucs J, Paluch T, Horváth F, Csengeri P, Koós J, Sebők K, Anders A, Raczky P, Regenye J, P. Barna J, Fábián S, Serlegi G, Toldi Z, Nagy EG, Dani J, Molnár E, Pálfi G, Márk L, Melegh B, Bánfai Z, Domboróczki L, Fernández-Eraso J, Mujika-Alustiza José An, Alonso Fernández C, Jiménez Echevarría J, Bollongino Ruth, Orschiedt J, Schierhold K, Meller H, Cooper A, Burger J, Bánffy E, Alt KW, Lalueza-Fox C, Haak W, Reich D (2017) Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017)

Download

4

Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG. (2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. BioRxiv. 10.1101/056655

Download

5

Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206.

Download

6

Mende B , Kirino, K.: Anthropologische Analyse der Skelettreste aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld (6.-7. Jh.) von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkircher-Flur In: Müller, Heinrich-Tamáska O (szerk.): Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur . 377 p. Budapest; Leipzig; Keszthely; Rahden: VML Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. pp. 209-251. ISBN:978-3-89646-155-1

 

7

Alt KW , Knipper C , Peters D , Muller W , Maurer AF , Kollig I , Nicklisch N , Muller C , Karimnia S , Brandt G , Roth C , Rosner M , Mende B , Schone BR , Vida T , von Freeden U.: Lombards on the move - An integrative study of the Migration Period cemetery of Szólád, Hungary PLOS ONE 9:(11) Paper 0110793. (2014) doi: 10.1371/journal.pone.0110793

Download

8

Csősz A , Mende BG , Langó P.: Arheogenetičeskie issledovani â materialov saltovskoj i drevnevengrskoj kul'tur. In: Centr pam'jatkoznavstva NANU Starožitnosti Livoberežnogo Podniprov'â / Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions . Kiev: Institut Arheologii Nacional'noi Akademii nauk Ukraini, 2012. pp. 94-101. ISBN:978-966-8999-50

 

9

Csanyi B , Bogacsi-Szabo E , Tomory G , Czibula A , Priskin K , Csosz A , Mende B , Lango P , Csete K , Zsolnai A , Conant EK , Downes CS , Rasko I: Y-chromosome analysis of ancient Hungarian and two modern Hungarian-speaking populations from the Carpathian Basin. ANNALS OF HUMAN GENETICS 72:(Pt 4) pp. 519-534. (2008)

 

10

Mende BG.: Archeogenetika és a honfoglalás kor népességtörténete: új módszer - régi problémák. MAGYAR TUDOMÁNY 169:(10) pp. 1188-1198. (2008)

 

11

Mende BG.: Adatok Zalavár-Kápolna Árpád-kori népességének antropológiájához. In: Ritoók Á , Simonyi E (szerk.): A halál árnyékának völgyében járok: a középkori templom körüli temetők kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai . 332 p. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. pp. 185-196. (Opuscula Hungarica; 6.) ISBN:963 7061 11 8

 

12

Finnegan, M, Mende, B.: The effect of primary cultural deformation on the frequency of cranial non-metric traits. Anthropologie XXXIX/1 (2001) pp. 25-31

 

The whole bibliography is available from MTMT database of HAS.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6781

E-mail