+36 1 224 6781   

BTK logo

Archeogenomikai Intézet

Csáky Veronika

Csáky Veronika

Csáky Veronika
Veronika Csáky

Tudományos munkatárs
Archeogenetikus, molekuláris biológus, PhD

Intézeti szoba: K2.13.
Telefon: (+36 1) 2246700/4112
Email: 

Research fellow
Archaeogeneticist, molecular biologist, PhD

Room: K2.13.
Phone: (+36 1) 2246700/4112
Email: 

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2012-2016 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kar molekuláris biológus, PhD
2005-2010 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kar biológus, MSc
YearInstituteDegree, qualification
2012-2016 Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Science, Department of Genetics and Botany Molecular biologist, PhD
2005-2010 Molecular Biology at the Constantine the Philosopher University in Nitra Biologist, MSc
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2016- MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet), Archeogenetikai Laboratórium tudományos munkatárs
2012-2016 MTA BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Laboratórium vendégkutató
2011-2012 Ceva-Phylaxia oltóanyagtermelő Zrt., Vírusvakcina osztály laboratóriumi munkatárs
ÉvInstituteDegree, qualification
2016- Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS Research fellow
2012-2016 Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS Guest scientist
2011-2012

Viral Vaccines Department of Ceva - Phylaxia

Laboratory fellow 
Kutatási terület:

1. Avarok genetikai kutatása
2. Honfoglalás kori minták genetikai kutatása
3. Urál vidékéről származó minták genetikai kutatása
4. Kárpát-medence népességének genetikai kutatása

 

Pályázati tevékenység
FutamidőTémaTámogatóMegbízatás
2018-2023 Árpád-ház Program V.1. részprojekt: Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe 39509/2018/KFSZ résztvevő
2018-2022 Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása NKFI FK 127938 résztvevő
2014-2018 Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5–7. században: változó társadalmak és identitások NKFI NN 113157 résztvevő
2014 Nitra-Sindolkai temetőből származó egyedek mitokondriális DNS hipervariabilis régióján jelenlévő pontmutációk meghatározása UGA -> VII/3/2014, Nyitrai Konstantin filozófus Egyetem résztvevő
2012-2017 A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere:
Közép-Urál régiója
OTKA/NKFI K 106369 résztvevő

 

Ösztöndíjak
Év IntézményTámogatásIdőtartam
2014-2016 Collegium Talentum   3 éves ösztöndíjprogram 
2015 MTA BTK RI Archeogenetikai Laboratórium Államközi Bilaterális Egyezményen Alapuló Ösztöndíj (Scholarship Based on Bilateral Intergovernmental Agreement) 5 hónapos kutatói ösztöndíj
2013 MTA RI Archeogenetikai Laboratórium Szlovák Állami Ösztöndíj (National Scholarship programe of the Slovac Republic) 5 hónapos kutatói ösztöndíj
Research interest:

1. Genetic research on Avars 2. Genetic research of conquest period samples
3. Genetic research of samples from the Ural region
4. Genetic research of the population of the Carpathian Basin

 

Research projects
TermProject titleSupporterRole
2018-2023

Árpád dynasty program: The anthropological and genetic composition of the Árpád Age Hungarian population (V.1 subproject)

39509/2018/KFSZ participant
2018-2022

Human population genetics of the present-day Carpathian basin

NKFI FK 127938 participant
2014-2018

Mobility and population transformation in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries AD: changing societies and identities

NKFI NN 113157 participant
2014

Detecting of SNP of mtDNA hypervariable region I in samples derived from cemetery Nitra-Sindolka

UGA -> VII/3/2014, 
Constantine Philosopher University in Nitra
participant
2012-2017

Eastern connections of the Hungarian Conquest period archaeological remains in the context of the Hungarian prehistory: middle Ural region

OTKA/NKFI K 106369 participant

 

Scholarships
YearInstituteSupportTerm
2014-2016 Collegium Talentum   scholarship program for 3 years 
2015 Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS scholarship based on Bilateral Intergovernmental Agreement research stay for 5 months
 2013 Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS national scholarship programme of the Slovak Republic research stay for 5 months

 

Válogatott bibliográfia
1 Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724.
2 Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699.
3 Veronika Csáky, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy (2019): Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin. In: Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. IV международный конгрес средневековой  археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии. Отв. ред.: Базаров, Б. В. – Крадин, Н. Н. Улан-Удэ 2019, 175–179. ISBN 978-5-7925-0567-4
4 Anna Kubica-Grygiel , Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende (2019): MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL). Przegląd Archeologiczny 2019/67/291-306, ISSN 0079-7138, e-ISSN 2657-4004, DOI 10.23858/PA67.2019.011 
5 Csákyová V, Nagy M, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternálna genetická kompozícia stredovekej populácie zo Slovenska. Výskum historickej mitochondriálnej DNA (Maternal Genetic composition of medieval population from Slovakia). Tudományos monográfia. Nitra: UKF, 2016. pp.139. ISBN 978-80-558-1060-7 
6 Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206.
7 Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG.(2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Sci. Rep. 6, 33446; 10.1038/srep33446 
8 Nagy M, Csákyová V, Mende BG, Csősz A, Fusek G, Makovický P, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternal Relationship Analysis of Skeletal Remains from Early Medieval Cemetery in Slovakia. Anthropologischer Anzeiger 73 (3), p. 249-255. doi 10.1127/anthranz/2016/0649
9 Csáky V, Nagy M, Csősz A, Mende BG, Bauer M, Makovický P, Martiniaková M, Bauerová M. (2015): Mitochondrial haplogroups detected in medieval population from 10th-11th century on the territory of the West Slovakia. American Journal of Physical Anthropology, Vol. 156, no. 60 (2015), p. 113, ISSN 0002-9483

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.

 

 

Selected publications
1 Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724.
2 Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699.
3 Veronika Csáky, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy (2019): Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin. In: Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. IV международный конгрес средневековой  археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии. Отв. ред.: Базаров, Б. В. – Крадин, Н. Н. Улан-Удэ 2019, 175–179. ISBN 978-5-7925-0567-4
4 Anna Kubica-Grygiel , Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende (2019): MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL). Przegląd Archeologiczny 2019/67/291-306, ISSN 0079-7138, e-ISSN 2657-4004, DOI 10.23858/PA67.2019.011 
5 Csákyová V, Nagy M, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternálna genetická kompozícia stredovekej populácie zo Slovenska. Výskum historickej mitochondriálnej DNA (Maternal Genetic composition of medieval population from Slovakia). Tudományos monográfia. Nitra: UKF, 2016. pp.139. ISBN 978-80-558-1060-7 
6 Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206.
7 Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG.(2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Sci. Rep. 6, 33446; 10.1038/srep33446 
8 Nagy M, Csákyová V, Mende BG, Csősz A, Fusek G, Makovický P, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternal Relationship Analysis of Skeletal Remains from Early Medieval Cemetery in Slovakia. Anthropologischer Anzeiger 73 (3), p. 249-255. doi 10.1127/anthranz/2016/0649
9 Csáky V, Nagy M, Csősz A, Mende BG, Bauer M, Makovický P, Martiniaková M, Bauerová M. (2015): Mitochondrial haplogroups detected in medieval population from 10th-11th century on the territory of the West Slovakia. American Journal of Physical Anthropology, Vol. 156, no. 60 (2015), p. 113, ISSN 0002-9483

The whole bibliography is available from MTMT database of HAS.

 

 

ÉvDíj megnevezése
2017 Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj 
YearAwards
2017 Young Researchers for Hungarian Science in Slovakia Award  

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6781

E-mail