+36 1 224 6781   

BTK logo

Archeogenomikai Intézet

Borbély Noémi

Borbély Noémi

Borbély Noémi
Noémi Borbély

Tudományos segédmunkatárs
Molekuláris biológus, MSc., PhD hallgató

Intézeti szoba: K2.13.
Telefon: (+36 1) 2246700/4112
Email:  

Assistant Research Fellow
Molecular biologist, MSc., PhD student
 

Room: K2.13.
Phone: (+36 1) 2246700/4112
Email:  

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2022- Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi  Kar Genetikai Tanszék doktorandusz

2018-2021

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Molekuláris genetika, Sejt- és fejlődésbiológia szakirány és Informatikai Kar, Kiegészítő informatika képzés

biológus, MSc

2015-2018

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia szakirány biológus, BSc
YearInstituteDegree, qualification
2022- Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Doctoral School of Biology PhD student

2018-2021

Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Science. Specialty branch: molecular genetics, cell and developmental biology and Faculty of informatics, IT training

Biologist, MSc

2015-2018

Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Science. Biologist, BSc
ÉvIntézményBeosztás
2020- Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet tudományos segédmunkatárs
YearInstitutePosition
2020- Institute of Archaeogenomics, RCH HAS assistant research fellow
Kutatási terület:

1. 2020-jelenleg: A Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása
2. 2018-2021: A diszkerin mediált pszeudouridiláció szerepe a normális és kóros fejlődésben

Research interest:

1. 2020- currently: Population genetical research of modern population in the Carpathian Basin
2. 2018-2021: The role of dyskerin mediated pseudouridylation in development and disease

ÉvDíj megnevezése
2021 XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Genetika tagozat – II. díj
YearAwards
2021 XXXV. National Conference of Scientific Students' Associations, Biology Section, division genetics: II. prize

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6781

E-mail