+36 1 224 6781   

BTK logo

Archeogenomikai Intézet

Makra Szabolcs

Makra Szabolcs

Makra Szabolcs
Szabolcs Makra

Kutatási asszisztens
Könyvtáros, könyvtári informatikus, MA


Intézeti szoba: B4.32.
Telefon: (+36 1) 2246700/4628
Email:

Research assistant
Librarian, library IT specialist, MA


Room: B4.32.
Phone: (+36 1) 2246700/4628
Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
1999-2001 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi szak (Szeged) könyvtári informatikus, MA
1994-1998  Eötvös József Tanárképző Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) könyvtáros, BA
1991-1994  Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ (Budapest) könyvtáros asszisztens
YearInstituteDegree, qualification
1999-2001 University of Szeged (Szeged) Librarian and Information Scientist, BA
1994-1998 Eötvös József College (Baja) Librarian, MA
1991-1994 National Széchényi Library (Budapest) Librarian assistant
ÉvIntézményBeosztás
2021- Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos asszisztens
1990-2020 Magyar Természettudományi Múzeum könyvtáros
YearInstitutePosition
2021- RCH Institute of Archaeogenomics Research assistant
1990-2020 Hungarian Natural History Museum Librarian
Kutatási terület:

1. A magyar antropológia története
2. Magyar antropológusok életrajzi adatai és tudományos tevékenységei
3. Bibliográfiák készítése

 
Pályázati tevékenység
FutamidőTémaTámogatóMegbízatás
2020-2022 A molekuláris antropológiai kutatás a magyar etnogenezis területén ITM résztvevő 
2018-2023 V.2. Az Árpád-kori magyarság embertani genetikai képe 1. EMMI résztvevő
Research interest:

1. History of Hungarian anthropology
2. Biographical data and scientific activities of Hungarian anthropologists
3. Compiles bibliographies

Research projects
Term Project titleSupporterRole
2020-2022 Molecular anthropological research for the Hungarian ethnogenesis ITM member 
2018-2023 Árpád dynasty program: The anthropological and genetic composition of the Árpád Age Hungarian population (V.1 subproject) EMMI member

 

Szerkesztőbizottsági tagságok
ÉvKiadvány Megbízatás
2010-
2020
Antropológiai hírek az internetről [elektronikus], https://embertan.blog.hu/  szerkesztő
Memberships, mandates
YearPublication Mandate
2010-
2020
Anthropological news from the Internet [online], https://embertan.blog.hu/ Editor
Válogatott bibliográfia
1 Makra Sz. (2019): Jelentés Bartucz Lajos (1885–1966) hagyatékából származó különlenyomat-gyűjtemény előzetes feldolgozásáról. – [elektronikus kézirat, 10 pp.]
2 Makra Sz. (2018): Kiásva 1883-ban, megvizsgálva 2018-ban : 1. rész: A Tolna megyei Lengyel község embertani csontanyagáról. – [elektronikus] https://mttmuzeum.blog.hu/2018/09/20/kiasva_1883-ban_megvizsgalva_2018-ban
3 Makra Sz. (2017): Magyar antropológusok újonnan feltárt publikációi : Nemeskéri János, Thoma Andor, Malán Mihály, Tóth Tibor, Lipták Pál és Allodiatoris Irma bibliográfiáinak kiegészítése. – [elektronikus] http://embertan.blog.hu/2017/01/25/bibl_kieg
4 Makra Sz. (2016): Prof. Dr. Regöly-Mérei Gyula (1908–1974) bibliográfiája. – [elektronikus] http://mek.oszk.hu/15600/15665
5 Farkas Gy. – Makra Sz. (2015): Prof. emer. Dr. Józsa László paleopatológiai vonatkozású közleményei. – Anthropologiai közlemények 56: 169–176.
6 Makra Sz. (2015): Prof. Dr. Józsa László (1935–2014) rövid életrajza és bibliográfiája. – [elektronikus] Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/14600/14628/
7 Makra Sz. – Nagy E. (2013): A magyar antropológia bibliográfiája : 1984–1988. – [elektronikus] http://mek.oszk.hu/12600/12637
8 Makra Sz. (2013): Dr. Irma Allodiatoris (1912–1988): biographical sketch and bibliography. – Annales historico-naturales Musei-nationalis hungarici 105: 395–401.
9 Makra Sz. (2012): Dr. Pál Lipták (1914–2000): biographical sketch and bibliography. – Folia Anthropologica 11: 129–138.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.
Selected publications
1

Makra Sz. (2019): Report on the preliminary processing of a collection of separatum from the legacy of Lajos Bartucz (1885–1966). – [electronic manuscript, 10 pp.]

2 Makra Sz. (2018): Excavated in 1883, examined in 2018 : Vol. 1. Human bones from Lengyel (Tolna county, Hungary) [online] https://mttmuzeum.blog.hu/2018/09/20/kiasva_1883-ban_megvizsgalva_2018-ban
3 Makra Sz. (2017): The newly explored publications of the Hungarian anthropologists: János Nemeskéri, Andor Thoma, Mihály Malán, Tibor Tóth, Pál Lipták and Irma Allodiatoris completed bibliography. – [online] http://embertan.blog.hu/2017/01/25/bibl_kieg
4 Makra Sz. (2016): Prof Dr Gyula Regöly-Mérei (1908–1974). – Magyar Elektronikus Könyvtár [online] http://mek.oszk.hu/15600/15665
5 Farkas Gy. – Makra Sz. (2015): Prof. emer. Dr. László Józsa's paleopathological publications. – Anthropologiai közlemények 56: 169–176.
6 Makra Sz. (2015): Dr. László Józsa Prof. (1935–2014) biographical sketch and bibliography. – Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/14600/14628
7 Makra Sz. – Nagy E. (2013): Bibliography of the Hungarian anthropology (1984–1988). – Magyar Elektronikus Könyvtár [online] http://mek.oszk.hu/12600/12637
8 Makra Sz. (2013): Dr. Irma Allodiatoris (1912–1988): biographical sketch and bibliography. – Annales historico-naturales Musei-nationalis hungarici 105: 395–401.
9 Makra Sz. (2012): Dr. Pál Lipták (1914–2000): biographical sketch and bibliography. – Folia Anthropologica 11: 129–138.
The whole bibliography is available from MTMT database of HAS. 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6781

E-mail