A Magyarországi Humboldt-Egyesület az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával Natur, Mensch, Technologie  ̶  Nature, Humans, Technology (Természet, Ember, Technológia) címmel szervezett konferenciát 2022. szeptember 15−17-én Budapesten.

A Humboldt alapítvány szemléletének megfelelően, hazai és külföldi, volt és jelenlegi Humboldt ösztöndíjas kutatók valamint a Nachwuchswissentschaftler generáció is képviseltette magát a konferencián. Az egész napos tanácskozás német és angol nyelven folyt.

A Krisen, Innovationen, Antworten (Válságok, innovációk, válaszok) című önálló régészeti szekcióban szerepelt intézetünk igazgatója, Szécsényi-Nagy Anna is Archäogenetische Spuren von Krisen und veränderten Umweltbedingungen (Krízisek és megváltozott környezeti feltételek régészeti genetikai nyomai) című előadásával, amelyben bemutatta, milyen olyan nyomai vannak az európai történelem előtti és történelmi közösségekben az emberi és környezeti válságoknak, amelyek leginkább a genetikai kutatások révén érhetőek tetten. Beszélt arról, hogy a legújabb módszerek alkalmazásával a DNS akár az egyes környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás jeleit is megmutathatja, illetve hogy a populáció méretéből és a biológiai kapcsolatok mintázataiból származó genetikai adatok, valamint a genetikai szelekcióval kapcsolatos kutatások fontos adatokat szolgáltatnak a múltbeli közösségek interdiszciplináris vizsgálataihoz. Példákon keresztül szemléltette az archeogenetika lehetséges felhasználását is az ember és környezete közötti kölcsönhatások tanulmányozására. 

2022 10 14 humboldt kep

 A teljes program és annak bemutatása  a Régészeti Intézet honlapján olvasható.