A HistoGenes ERC Sinergy projekt 2022. október 19-én tartja éves konferenciáját, amelynek keretében az ELTE BTK Kari Tanácstermében (A39) Patrick J. Geary professzor (IAS, Princeton) nyilvános előadást tart Beyond Identity: What use is genomic data for rewriting migration period history? címmel.poster public lecture pmbudapest pgeary print page 001


A történeti kutatásokban korábban az ősi DNS-t leginkább a vándorló népek eredetének és identitásának meghatározására használták. Ezek a vizsgálatok sok értékes eredményt hoztak, mégis az ősi DNS elemzése ennél sokkal többet is elárulhat, ha az értelmezésbe a régészeti és a fizikai antropológiai kutatások eredményeit is bevonjuk. Az előadásban Patrick J. Geary az etnikai identitások keresésének lehetőségeiről és veszélyeiről szóló rövid bevezetés után arról értekezik, hogy a HistoGenes csoport kutatói hogyan használják a multidiszciplináris módszereket olyan kérdések feltárására, mint a helyi közösségek időbeli változásai, a közösségeken belüli összeolvadás vagy tagolódás mértéke, valamint a biológiai rokonság és házassági stratégiák szerepe a társadalmi struktúrák felépítésében és fenntartásában a gyors politikai és kulturális változások időszakában.