“Nagy lefedettségű mitokondriális genomok és Y-kromoszómális tipizálások ősi leszármazási vonalakat fednek fel a mai székely népességben” címmel jelent meg Intézetünk kutatóinak új tanulmánya a Genes (MDPI) folyóiratban január elején.

A Borbély Noémi vezetésével elkészült tanulmányban 115 új teljes mitokondriális genomot és 92 új Y-kromoszomális STR és SNP profilt mutatunk be a székelyektől. Kutatásunk eredményei és a közölt adatok minőségi ugrást jelentenek a korábbi tanulmányokhoz képest, mivel az első teljes mitokondriális genomi adatbázist és részletes Y-kromoszomális (23 rövid tandem ismétlődésen alapuló) profilokat közlünk a régióból.

Szécsényi-Nagy Anna NKFIH FK projektje keretében azokat a mintaadókat választottuk ki  gondosan, akiknek felmenői is helyiek voltak, és több generációra visszamenőleg a Székelyudvarhely környékén fekvő falvakban éltek. A mintagyűjtés Énlaka, Firtosmartonos, Kányád, Bögöz, Gagy, Szentábrahám, Csekefalva, Székelydobó, Patakfalva és Farcád településeken zajlott 2019-ben, a helyi lelkészek és a csíkszeredai Sapientia Egyetem docense, Máthé István segítségével. Az eredményeket populációgenetikai és filogenetikai módszerekkel értékeltük a székelyekhez földrajzilag vagy történetileg kapcsolódó modern és ősi populációk összefüggés-rendszerében.

fig1 mapEurópa és Románia erdélyi részének térképe, amelyen a DNS-minták gyűjtésének helyszínéül szolgáló székely falvak láthatók (fekete színnel jelölve). A citromsárga háttér a magyar nyelvű népesség, köztük a székelyek, települési területeit jelöli. A piros narancssárga körök jelzik a korábban gyűjtött és publikált székely adatsorok mintagyűjtési helyeit (Egyed et al., 2007; Tömöry et al. 2007) és Székelyudvarhelyet. 

A székelyek története a 12. századig vezethető vissza a térségben, eredetükre számos tudományos elmélet létezik. Eredményeink a populáció túlnyomórészt helyi (azaz kelet-közép- és délkelet-európai) összetételét mutatják, a szomszédos népességekkel való mérsékelt keveredéssel. Mind az anyai (mitokondriális), mind az apai (Y-kromoszomális) génállományban nagyfokú heterogenitást találtunk a falvakon belül és azok között. Az anyai és az apai vonalak között is elsősorban európai típusokat azonosítottunk hasonló arányban, de mindkét esetben jellemezőek bizonyos keleti vonalak is.

A filogenetikai elemzések megerősítették egyes anyai (A+152+16362, A12a, C4a1a3, C5c1a, D4e4) és apai (Q, R1a) vonalak feltételezett keleti eredetét, és néhány esetben ezek a népvándorlás kori (Kr. u. 5-9. század) és a magyar honfoglalás kori (Kr. u. 10. század) népességből származó ősi DNS-adatokkal is kapcsolatba hozhatóak.

unknown 2

Hálózatábra a mintaadók felmenőinek helyi mozgásáról. A mintadonorok, valamint szüleik és nagyszüleik születési helyét körökkel jelöltük, a generációkat pedig vonalak kötik össze. Ha nem ugyanazon a helyen születtek, akkor a két településnek megfelelő kör van összekötve, ha ugyanazon a településen születtek, akkor a kör önmagával van összekötve. Látható, hogy azok a falvak emelkednek ki leginkább, ahol a mintavétel zajlott, ami azt jelzi, hogy a mintaadók felmenői közül a legtöbben ugyanezeken a településeken éltek. A települések egymáshoz viszonyított helyzete megfelel a földrajzi elhelyezkedésüknek, és arányos a távolságokkal (kivéve az ábra szélein szaggatott vonalakkal jelzett távolabbi településeket). A mintaadó településeket ábrázoló körök mérete arányos a településről származó mintaadó személyek számával. Az ábra Gephi szoftverben készült a "GeoLayout" bővítmény segítségével, a települések földrajzi szélességi és hosszúsági adatainak felhasználásával.

A jelenlegi székely adatsor kiegészíti a korábbi székelyföldi vizsgálatokat, és nagy vonalaiban összhangban van azok megfigyeléseivel. A napjainkban tapasztalt genetikai sokféleség feltárása mellett nagy jelentőséggel bír a mai és az ősi populációk közötti genetikai folytonosság vagy átalakulás vizsgálata, a székelyek népesség-történetének nyomon követése. A következő genetikai tanulmányunk ennek feltárásához középkori székely temetőkből származó mintákat fog bevonni a vizsgálatokba és teljesgenom-elemzésekkel bővíti az eddigi megállapítások körét, szintén a Székelyudvarhely környéki régióból. Partnereink munkánk folytatásában a BTK Régészeti Intézete, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és a székelykeresztúri Molnár István Múzeum.

További információ: 

Borbély Noémi

Szécsényi-Nagy Anna

Az eredeti közlemény ITT olvasható.

A cikkel kapcsolatos sajtómegjelenések:

népszava.hu - Megvizsgálták és kiderült, hogy a székelyek ugyanolyan sokgyökerűek, mint a magyarok vagy a legtöbb európai nép
Népszava melléklet - A székelyek ősi genetikai kapcsolatai
Magyar Narancs - Székely
Háromszék - Kik voltak az őseink? - 2023. február 8., szerda - Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy (3szek.ro)
ng.24.hu - Leszármazási vonalak vizsgálata Székelyudvarhely környékén | National Geographic (24.hu)
mult-kor.hu - Új fényt vet egy kutatás a székelyek eredetére
vasarnap.hu - Szenzáció: A székelyek DNS-ében népvándorláskori elemeket is találtak
dailynewshungary.com - Discovery: Light shed on the eastern origins of the Szeklers 
hir.ma - Ősi leszármazási vonalakat vizsgáltak Székelyudvarhely térségében a BTK kutatói 
kronikaonline.ro - A korábbiakhoz képest minőségi ugrást jelentő kutatás készült Udvarhelyszék lakosságának összetételéről
magyarnemzet.hu - Székelyudvarhely térségében élők ősei innen származhatnak 
mti.hu - Ősi leszármazási vonalakat vizsgáltak Székelyudvarhely térségében a BTK kutatói 
transtelex.ro - Transtelex: Kutatási eredmény: a székely inkább európai népcsoport, nem ázsiai eredetű 
webradio.hu - Ősi leszármazási vonalakat vizsgáltak Székelyudvarhely térségében a BTK kutatói 
24.hu - Megvizsgálták a székelyek genetikáját 
mandiner.hu - Milyenek a székely gének? Új kutatás készült az erdélyi népcsoportról 
hellovidek.hu - Meglepő dolog derült ki az erdélyi magyarságról: erre bukkantak a populáció-kutatók - HelloVidék 
Vas Népe - Leszármazási vonalakat vizsgáltak 
Bihari Napló - Ősi leszármazási vonalakat vizsgáltak Székelyudvarhely térségében a BTK kutatói 
Szabadság - Leszármazási vonalakat vizsgáltak Székelyudvarhely térségében 
hvg.hu - Székelyudvarhely térségét vizsgálták magyar kutatók, érdekes megállapításokat tettek az emberek származásáról