A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának keretében intézetünk igazgatója, Szécsényi-Nagy AnnaÉlet és halál a római civilizáció peremén: Pannonia közösségeinek komplex biorégészeti elemzése című pályázata is támogatást nyert. Így az Archeogenomikai Intézetben új kutatócsoport alakul.

A „Lendület” Biorégészeti Kutatócsoport interdiszciplináris megközelítéssel a római kori Pannónia északkeleti régiójára fókuszál, ahol a római uralom alatt egy olyan multietnikus és multikulturális társadalmi környezet alakult ki, amelyben az idegenek és a helyiek közötti kapcsolatok az évszázadok során újra és újra átalakultak és átértékelődtek.

220222 bm 0001Fotó: Béres Márton / Népszava

A projektjavaslat mind kérdéseit, mind munkamódszereit tekintve összetett. A kutatás egyik célja a római kori népesség biológiai összetételének, változása dinamikájának megismerése és megértése, figyelembe véve az egyes csoportok és társadalmi osztályok egymáshoz való viszonyait is. Emellett a különböző településtípusok (város, erőd és falu) római és romanizált lakosságának életkörülményeire, életminőségére és egészségi állapotára vonatkozó bizonyítékokat gyűjti és vizsgálja Aquincum (Óbuda), Solva (Esztergom) és Páty egykori lakosságának részletes antropológiai, genomikai és stabil izotópos elemzései révén, a régészeti hipotézisekkel és kérdésekkel összehangoltan.

annaszecseny anthropolgy archaeology diet isotopes dna laborato 7ca472df 0fc0 47ef acee e202f996b0fc

Célul kitűzve a pannoniai népesség életének megismerését, két nagy értékű háziállat (ló és teve) régészeti, archeozoológiai és genetikai kutatásaira is több oldalról támaszkodik, amelyek a tudomány és a tudományos ismeretterjesztés új irányai felé vezetnek. A temetkezések biológiai maradványaiból nyert új adatok értelmezése modellként szolgálhat majd a Birodalom más területein zajló folyamatok megértéséhez is.