Gerber Dániel, intézetünk tudományos munkatársa "Development of archaeogenetic methodology by using experimental data" (Az archeogenetikai módszertan fejlesztése kísérletes adatok felhasználásával) címmel nyújtotta be angol nyelvű doktori értekezését az ELTE TTK Biológia Doktori Iskola Genetika Doktori Programjának állami ösztöndíjas hallgatójaként.

 2024. május 17-én került sor a nyilvános vitára, mely során munkatársunk summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kijelölt bizottság előtt. Témavezetői Szécsényi-Nagy Anna, a HUN-REN BTK Archeogenomikai Intézet igazgatója és Ari Eszter, az ELTE TTK Genetikai Tanszék adjunktusa voltak.

Az Archeogenomikai Intézet minden munkatársa nevében sok szeretettel gratulálunk Daninak!